Số/Kí hiệu 1662/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, javascript:;Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 25-05-2021
File gắn kèm
1.QD cong bo TTHC TDKT 2021.pdf
4.ND40.pdf