Số/Kí hiệu 220/QĐ-SVHTTDL
Trích dẫn Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 03-06-2021
File gắn kèm
vb4-220..pdf