Số/Kí hiệu 718/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 14-04-2022
File gắn kèm
QDTTHCDULICH.ND120.1342022.pdf