Số/Kí hiệu 1170/TB-SVHTTDL
Trích dẫn Kết quả kiểm tra, rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất của đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL theo Kế hoạch số 853/KH-SVTHHDL ngày 17/8/2022
Ngày ban hành 14-10-2022
File gắn kèm
vb3-1170...bieu.....pdf
vb3-1170....pdf