Số/Kí hiệu 54/LTR-SVHTTDL
Trích dẫn Lịch trực tết Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Ngày ban hành 16-01-2023
File gắn kèm
L_ch tr_c tet Quy Mao (2023) chuan.pdf