Số/Kí hiệu 628/BVHTTDL- VP
Trích dẫn v/v phản hồi phương án đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính của địa phương năm 2022
Ngày ban hành 27-02-2023
File gắn kèm
vb1-673.pdf