Số/Kí hiệu 01/2023/TT-VPCP
Trích dẫn Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày ban hành 05-04-2023
File gắn kèm
Thông tư số 01_2023_TT-VPCP.pdf