Số/Kí hiệu 1080/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Ngày ban hành 31-05-2023
File gắn kèm
1.QDDPDQTNB22.5.23.pdf
2.PLNDQDDPDQTNB22.5.23 .pdf