Số/Kí hiệu 6/2023/TT-BVHTTDL
Trích dẫn Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Ngày ban hành 15-05-2023
File gắn kèm
Thong tu VTVL CC nganh VHTTDL.pdf
Phu luc IIB Ban mo ta VTVL CC ngach CVC nganh VHTTDL.pdf
Phu luc III Khung cap do.pdf
Phu luc IIC.pdf
Phu luc 1 Danh muc VTVL CC nghiep vu chuyen nganh VHTTDL.pdf
Phu luc IIA Ban mo ta VTVL CC ngach CVCC nganh VHTTDL.pdf