Số/Kí hiệu 1317/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định về việc thực hiện mức chi tiền thưởng theo mức lương cơ sở được quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ
Ngày ban hành 04-07-2023
File gắn kèm
1600. QĐ thực hiện chi tiên thưởng theo mức lương cơ sở.pdf
1600. Phụ lục.pdf