Số/Kí hiệu 164/NQ-CP
Trích dẫn Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Ngày ban hành 04-10-2023
File gắn kèm
164_NQ-CP_04102023-signed.pdf