Số/Kí hiệu 279/QĐ-SVHTTDL
Trích dẫn Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 19-10-2023
File gắn kèm
vb3-279.pdf