Số/Kí hiệu 1643/SVHTTDL-VP
Trích dẫn v/v Đăng hồ sơ xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh
Ngày ban hành 09-11-2023
File gắn kèm
vb2-1643.1.pdf
Du_kien_De_cuong_chi_tiet_NQ_cua_HDND_tinh_28-10-2023.pdf