Số/Kí hiệu 1212/BC-SVHTTDL
Trích dẫn Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến thực hiện mức chi khen thưởng, chế độ đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại giải thi đấu Quốc gia, Quốc tế áp dụng tại tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 07-09-2023
File gắn kèm
BC Th_c tr_ng.pdf