Số/Kí hiệu 1322/BC-SVHTTDL
Trích dẫn Đánh giá tác động của chính sách quy định thực hiện mức chi khen thưởng, chế độ đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại giải thi đấu Quốc gia, Quốc tế áp dụng tại tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 22-09-2023
File gắn kèm
BC Tác __ng chính sách.pdf