Số/Kí hiệu 4834/BVHTTDL-VP
Trích dẫn Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác VHTTDL năm 2023
Ngày ban hành 09-11-2023
File gắn kèm
CV-Huong dan BCTK nam 2023, xay dung KH nam 2024.pdf
De cuong bao cao kem theo.pdf
Phu luc Chuong trinh cong tac nam 2024.pdf