Số/Kí hiệu 10/TB - SVHTTDL
Trích dẫn Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở VHTTDL từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024
Ngày ban hành 04-01-2024
File gắn kèm
vb2-10.pdf