Số/Kí hiệu 12/QĐ-SVHTTDL
Trích dẫn Về việc phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư.
Ngày ban hành 04-01-2024
File gắn kèm
Quyet dinh 12.1.pdf