Số/Kí hiệu 51/TB-SVHTTDL
Trích dẫn Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban tháng 1/2024
Ngày ban hành 11-01-2024
File gắn kèm
vb2-51.pdf