Số/Kí hiệu 136/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Ngày ban hành 18-01-2024
File gắn kèm
1.QĐCBVH16124.96.pdf
2.PLQĐCBVH16124.96.pdf