Số/Kí hiệu 158/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 19-01-2024
File gắn kèm
1.QĐCBDL18124.134.pdf
2.PLQĐCBDL18124.134.pdf