Số/Kí hiệu 358/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 16-02-2024
File gắn kèm
1.QĐCBTĐKT16224.305.pdf
2.PLQĐCBTĐKT16224.305.pdf