Số/Kí hiệu 53/UBND-VP11
Trích dẫn V/v triển khai Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 theo Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 26-03-2024
File gắn kèm
104_QD-TTg_25012024_2-signed.pdf
104_QD-TTg_25012024_3-signed.pdf