Số/Kí hiệu 591/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định về việc phê duyệt Khung danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 28-03-2024
File gắn kèm
QĐ UBND tỉnh phê duyệt VTVL TT Văn hoá.pdf
PL 1 Danh mục VTVL Trung tâm Văn hóa TDTT (11.3).pdf
PL 2 Bản mô tả công việc Trung tâm VH-TT-TT18.3..pdf