Số/Kí hiệu 775/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 28-03-2024
File gắn kèm
Quyet dinh cong bo TTHC_Cuc TDTT_ok.pdf