Số/Kí hiệu 997/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện
Ngày ban hành 12-04-2024
File gắn kèm
QD cong bo TTHC noi bo_Thu vien.pdf
Noi dung TTHC.pdf