Số/Kí hiệu 99/TB-UBND
Trích dẫn Thông báo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định
Ngày ban hành 22-04-2024
File gắn kèm
Thông báo Chỉ số CCHC năm 2023.pdf
PLI ch_ s_ CCHC các s_, ngành.pdf
PLII ch_ s_ CCHC các huy_n, thành ph_.pdf