Trình bày 1-20 trong số 390 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
3605/QĐ-BVHTTDL23-12-2023Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2816/SNV-CCVC07-12-2023V/v triển khai Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức
3698/QĐ-BVHTTDL01-12-2023Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3657/QĐ-BVHTTDL29-11-2023Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5251/VNHP-BVHTTDL29-11-2023Văn bản hợp nhất Di vật, Cổ vật
1690/HD-SVHTTDL16-11-2023Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
1643/SVHTTDL-VP09-11-2023v/v Đăng hồ sơ xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh
4834/BVHTTDL-VP09-11-2023Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết công tác VHTTDL năm 2023
364/QĐ-SVHTTDL08-11-2023Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
279/QĐ-SVHTTDL19-10-2023Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
164/NQ-CP04-10-2023Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
1925/QĐ-UBND02-10-2023Quyết định V/v Ủy quyền thực hiện các nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
1925/QĐ-UBND02-10-2023Quyết định Ủy quyền thực hiện các nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
35/2023/QĐ-UBND29-09-2023Quyết định về việc ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nam Định
1322/BC-SVHTTDL22-09-2023Đánh giá tác động của chính sách quy định thực hiện mức chi khen thưởng, chế độ đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại giải thi đấu Quốc gia, Quốc tế áp dụng tại tỉnh Nam Định
2686/QÐ-BVHTTDL14-09-2023Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
1255/TB-SVHTTDL13-09-2023Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9/2023
1212/BC-SVHTTDL07-09-2023Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến thực hiện mức chi khen thưởng, chế độ đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại giải thi đấu Quốc gia, Quốc tế áp dụng tại tỉnh Nam Định
788-CV/BTGTU15-08-2023V/v tuyên truyền, khai thác, sử dụng các phóng sự về tỉnh của Đài THVN
2068/QĐ-BVHTTDL03-08-2023Ban hành “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”