Trình bày 21-40 trong số 329 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
235/QĐ-SVHTTDL-KHTC14-06-2019Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
30/2020/NĐ-CP05-03-2020giới thiệu Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
39-HD/BTGTU20-10-2021HD báo chí tuyên truyền HN văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
412/CV-BTC18-04-2018hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu cuộc thi sáng tác biểu tượng và và tiêu đề du lịch tỉnh Hà Giang
927/SVHTTDL-TTTTXTDL18-04-2018hỗ trợ và tuyên truyền giới thiệu và thông báo cuộc thi sáng tác biểu trưng và Khẩu hiệu du lịch bến tre
77-HD/BTGTU18-11-2022HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
910/HD-SNV01-09-2017Hướng dẫn đánh giá chẩm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
1259/HD-SVHTTDL02-11-2021Hướng dẫn tạm thời Việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định
262/STP-QLXLVPHC&TDTHPL24-03-2020hướng dẫn theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19
813/SNN-VPĐP02-10-2018hướng dẫn thực hiện và căn cứ chứng minh mức đạt bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020
1313/HD-SVHTTDL12-11-2021Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
43-HD/BTGTU29-12-2021Hướng dẫn tuyên truyền quý I/2022
796/HD-SVHTTDL29-07-2021Hướng Phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh
07/VPĐP-NV29-05-2018Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
1239/-TCDL14-09-2020Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27/9/2020
892/KH-SVHTTDL01-12-2017Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018
892/KH - SVHTTDL04-12-2018Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019
894/KH-SVHTTDL04-12-2018Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2019
904/KH-SVHTTDL05-12-2018Kế hoạch kiểm tra rà soát hệ thông văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
893/KH-SVHTTDL04-12-2018Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định giai đoạn 2019-2020