Trình bày 141-160 trong số 329 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
429/QĐ-UBND03-03-2020QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
109/UBND-VP817-02-2020V/v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành
20/QĐ-SVHTTDL03-02-2020Quyết định thành lập BCĐ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona
65/SVHTTDL-PQLDSVH03-02-2020V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử -văn hóa
396/CĐ-BVHTTDL03-02-2020Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích
164/TTg-KGVX03-02-2020V/v tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra
943-CV/TU31-01-2020Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra (không gửi giấy)
393/CĐ-BVHTTDL31-01-2020Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích
28/UBND-VP730-01-2020V/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra
172-QĐ/SVHTTDL14-01-2020Quyết định công bố, công khai TTHC theo QĐ số 172/QĐ-BVHTTDL
4864/QĐ-BVHTTDL31-12-2019Về việc Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
4874/QĐ-BVHTTDL31-12-2019Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
694/QĐ-SVHTTDL27-12-2019Về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2020
36/2019/QĐ-UBND21-10-2019QĐ bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam Định
2320/QĐ-UBND21-10-2019V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
689/TB-SVHTTDL16-09-2019Thông báo phân công nhiệm vụ của đồng chí Giám đốc và các phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
508/QĐ-SVHTTDL11-09-2019v/v kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
652/BC-SVHTTDL05-09-2019V/v báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí III/2019, triển khai nhiệm vụ IV/2019 của Sở VHTTDL
2750/QĐ-BVHTTDL07-08-2019Về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23/2019/QĐ-UBND25-07-2019Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định