Trình bày 161-180 trong số 208 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
752/TB-SVHTTDL13-10-2017Thông báo kết luận của giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tại Hội nghị sơ kết công tác VHTTDL 9 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm quý IV năm 2017
343/QĐ-SVHTTDL03-10-2017Quyết định ban hành lần thứ 2 và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
344/QĐ-SVHTTDL03-10-2017Quyết định v/v Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
708/KH-SVHTTDL22-09-2017Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1971 - 07/11/2017)
27/2017/QĐ-UBND19-09-2017Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ- UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Nam Định
676/BC-SVHTTDL12-09-2017Báo cáo rà soát đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2017
677/SVHTTDL-VP12-09-2017Bổ sung địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị đối với quy định TTHC
678/BC-SVHTTDL12-09-2017Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2017
910/HD-SNV01-09-2017Hướng dẫn đánh giá chẩm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
650/TB-SVHTTDL31-08-2017Thông báo về việc rà soát hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
324/QĐ-SVHTTDL31-08-2017Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nam Định
325/QĐ-SVHTTDL31-08-2017Quyết định về việc thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO 9001:2008 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
326/QĐ-SVHTTDL31-08-2017Quyết định về việc phân công công công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
593KH-SVHTTDL08-08-2017Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền VHTTDL kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)
1762/QD-UBND07-08-2017Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1763/QĐ-UBND07-08-2017Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
1764/QĐ-UBND07-08-2017Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
584/TB-SVHTTDL03-08-2017Thông báo kết luận của đồng chí giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban triển khai công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tháng 8/2017
05/UBND-XTĐT25-07-2017Giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
301/QĐ-SVHTTDL24-07-2017Quyết định ban hành quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định