Trình bày 161-180 trong số 317 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
175/QĐ-SVHTTDL24-04-2019v/v ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dung Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
2445/QĐ-UBND11-04-2019Quyết định v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
183/SVHTTDL-QLDL19-03-2019V/v đăng tải Dự thảo Quyết định quy định Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh
146/TB-SVHTTDL08-03-2019Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019
278/QĐ-UBND30-01-2019Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
32/KH-SVHTTDL14-01-2019Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019
27/KH-BTCHBX10-01-2019Kế hoạch tổ chức hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019
19/QD-SVHTTDL07-01-2019Quyết định ban hành quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
12/KH-SVHTTDL04-01-2019Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018. Triển Khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
445/QĐ-SVHTTDL28-12-2018Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
428/QĐ-SVHTTDL24-12-2018Quyết định ban hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2926/QĐ-UBND21-12-2018Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành
2292/QĐ-UBND20-12-2018Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tỉnh Nam Định
2922/QĐ-UBND20-12-2018Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tỉnh Nam Định
927/KH-SVHTTDL11-12-2018Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính
927/KH-SVHTTDL11-12-2018Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2019
23/TB-HĐND10-12-2018Thông báo kết quả kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII Nhiệm kỳ 2016-2021
904/KH-SVHTTDL05-12-2018Kế hoạch kiểm tra rà soát hệ thông văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
893/KH-SVHTTDL04-12-2018Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định giai đoạn 2019-2020
892/KH - SVHTTDL04-12-2018Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019