Trình bày 1-20 trong số 458 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
220/STTTT-TTBCXB01-01-1970v/v thực hiện Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020
991/QĐ-BVHTTDL01-01-1970Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL
104/2016/QH1306-04-2016Luật tiếp cận thông tin
09/KH-SVHTTDL05-01-2017Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
1445/QĐ-BVHTTDL10-04-2017Quyết định V/v khai quật khảo cổ
1465/KH-BVHTTDL11-04-2017Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ báo cáo viên cấp Trung ương và cấp tỉnh năm 2017
810/QĐ-UBND20-04-2017Quyết định về việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Nam Định
432/TB-SVHTTDL02-06-2017Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL tại buổi làm việc với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT
60/KH-UBND14-06-2017Kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Nam Định
94/UBND-VP714-06-2017V/v tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
59/KH-UBND14-06-2017Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 tỉnh Nam Định
461/KH-SVHTTDL14-06-2017Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Nam Định năm 2017
100/UBND-VP723-06-2017Triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ
496/KH-SVHTTDL23-06-2017Kế hoạch Tổ chức giải Vô địch Bóng chuyền các CLB Châu Á năm 2017 tại tỉnh Nam Định
506/TB-SVHTTDL28-06-2017Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tại Hội nghị sơ kết công kết công tác VHTTDL 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
505/TB-SVHTTDL28-06-2017Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL tại buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến Du lịch về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
1547/QĐ-UBND07-07-2017Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện
19/2017/QĐ-UBND07-07-2017Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định
1547/QĐ-UBND07-07-2017Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện
520/KH-SVHTTDL10-07-2017Kế hoạch Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện chỉ thị số 11/CT-UBND về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công cụ trong cơ quan, đơn vị