Trình bày 1-20 trong số 458 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
164/NQ-CP04-10-2023Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
47/TB-VPCP22-02-2023thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen tưởng Trung ương
893/QĐ-TTg26-07-2023về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
01/2018/TT-BVHTTDL18-01-2018thông tu quy định chi tiết một số điều tại nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của chính phủ về hoạt động mỹ thuật
01/2021/TT-TTCP11-03-2021thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong nganh thanh tra và cán bộ công chức, viên chức làm công tác tiếp dân
01/2023/TT-VPCP05-04-2023Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
02/2024/TT-BKHCN28-03-2024Thông tư quy định về quản lý truy xuất nguồn gôc sản phẩm, hàng hóa
04/TTr-HĐCT29-03-2018Tờ trình đề nghị xét tặng Danh hiệu "Nghệ sỹ nhân dân", "Nghệ sỹ ưu tú"
05/UBND-XTĐT25-07-2017Giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
06/QĐ-SVHTTDL03-01-2018Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài sản công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định năm 2018
07/VPĐP-NV29-05-2018Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
09-NQ/TU15-10-2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
09/KH-SVHTTDL05-01-2017Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
1/2023/QĐ-UBND05-01-2024QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
1/2024/TT-BVHTTDL17-05-2024Thông tư Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
10/KH/ĐU12-03-2018Kế hoạch Thực hiện vệc đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
10/TB - SVHTTDL04-01-2024Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở VHTTDL từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024
100/UBND-VP723-06-2017Triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ
104/2016/QH1306-04-2016Luật tiếp cận thông tin
1040/BVHTTDL-VP12-03-2020Quyết định công bố, công khai TTHC theo QĐ số 172/QĐ-BVHTTDL