Trình bày 1-20 trong số 317 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
01/2018/TT-BVHTTDL18-01-2018thông tu quy định chi tiết một số điều tại nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của chính phủ về hoạt động mỹ thuật
01/2021/TT-TTCP11-03-2021thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong nganh thanh tra và cán bộ công chức, viên chức làm công tác tiếp dân
04/TTr-HĐCT29-03-2018Tờ trình đề nghị xét tặng Danh hiệu "Nghệ sỹ nhân dân", "Nghệ sỹ ưu tú"
05/UBND-XTĐT25-07-2017Giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
06/QĐ-SVHTTDL03-01-2018Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài sản công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định năm 2018
07/VPĐP-NV29-05-2018Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
09-NQ/TU15-10-2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
09/KH-SVHTTDL05-01-2017Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
10/KH/ĐU12-03-2018Kế hoạch Thực hiện vệc đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
100/UBND-VP723-06-2017Triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ
104/2016/QH1306-04-2016Luật tiếp cận thông tin
1040/BVHTTDL-VP12-03-2020Quyết định công bố, công khai TTHC theo QĐ số 172/QĐ-BVHTTDL
106/BC-SVHTTDL02-03-2018Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I, Phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018
1069/QĐ-UBND24-05-2019QĐ v/v thành lập Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định trên cơ sở hợp nhất Nhà hát Chèo, Đoàn Nghệ thuật Cải lương, Đoàn Kịch nói thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
108/SVHTTDL-VP09-02-2022Về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau Tết 2022 và công tác phòng, chống dịch Covid-19
109/UBND-VP817-02-2020V/v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành
110/TB-VPCP18-05-2021thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
1134/QĐ-UBND14-05-2020QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1170/TB-SVHTTDL14-10-2022Kết quả kiểm tra, rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất của đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL theo Kế hoạch số 853/KH-SVTHHDL ngày 17/8/2022
1173/QĐ-SKHCN22-11-2022Quyết định v/v công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022