Trình bày 1-20 trong số 208 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
01/2018/TT-BVHTTDL18-01-2018thông tu quy định chi tiết một số điều tại nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của chính phủ về hoạt động mỹ thuật
04/TTr-HĐCT29-03-2018Tờ trình đề nghị xét tặng Danh hiệu "Nghệ sỹ nhân dân", "Nghệ sỹ ưu tú"
05/UBND-XTĐT25-07-2017Giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
06/QĐ-SVHTTDL03-01-2018Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài sản công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định năm 2018
07/VPĐP-NV29-05-2018Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
09/KH-SVHTTDL05-01-2017Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
10/KH/ĐU12-03-2018Kế hoạch Thực hiện vệc đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
100/UBND-VP723-06-2017Triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ
1040/BVHTTDL-VP12-03-2020Quyết định công bố, công khai TTHC theo QĐ số 172/QĐ-BVHTTDL
106/BC-SVHTTDL02-03-2018Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I, Phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018
1069/QĐ-UBND24-05-2019QĐ v/v thành lập Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định trên cơ sở hợp nhất Nhà hát Chèo, Đoàn Nghệ thuật Cải lương, Đoàn Kịch nói thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
109/UBND-VP817-02-2020V/v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành
1134/QĐ-UBND14-05-2020QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
12/2018/QĐ-UBND06-06-2018Quyết định ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018 - 2020
12/KH-SVHTTDL04-01-2019Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018. Triển Khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
1239/-TCDL14-09-2020Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27/9/2020
129/SVHTTDL-VP09-02-2018về việc rà soát hệ thống thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành
13/2018/TT-BVHTTDL08-02-2018Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối môn Quyền anh
1445/QĐ-BVHTTDL10-04-2017Quyết định V/v khai quật khảo cổ
146/TB-SVHTTDL08-03-2019Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019