Quay lại

Số hiệukế hoạch
Trích yếuKẾ HOẠCH
Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 -NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới
Ngày ban hành16-08-2021
File 1kh2299-1629172764506.pdf
Lĩnh vựcVăn bản khác
Loại Văn bảnKế hoạch
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch