Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Luật64/2020/QH14Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tưQuốc hộiVăn bản khác01-01-1970
Luật63/2020/QH14Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtQuốc hộiVăn bản khác18-06-2020
Luật57/2020/QH14Luật thanh niênQuốc hộiVăn bản khác16-06-2020
Luật 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệpQuốc hộiVăn bản khác17-06-2020
Luật Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tưQuốc hộiVăn bản khác17-06-2020
Luật 58/2020/QH14Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa ánQuốc hộiVăn bản khác16-06-2020
Thông tư6/2020/TT-BVHTTDLThông tư bãi bỏ một số VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng BVHTTDLBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác08-09-2020
Nghị định 120/2020/NĐ-CPQuy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lậpChính PhủTổ chức cán bộ07-10-2020
Nghị định55/2020/NĐ-CPQuy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mạiChính PhủVăn bản khác22-05-2020
Nghị định92/2020/NĐ-CPQuy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnhChính PhủVăn bản khác01-01-1970
Nghị định 124/2020/NĐ-CPNGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠIChính PhủThanh tra19-10-2020
Nghị định130/2020/NĐ-CPv/v kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vịChính PhủVăn bản khác30-10-2020
Nghị định136/2020/NĐ-CPQuy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháyChính PhủVăn bản khác01-01-1970
Nghị định137/2020/NĐ-CPNghị định Về quản lý, sử dụng pháoChính PhủVăn bản khác27-11-2020
Nghị định148/2020/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đaiChính PhủVăn bản khác18-12-2020
Nghị định 144/2020/NĐ-CP Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễnChính PhủVăn hóa01-01-1970
Nghị định 154/2020/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtChính PhủVăn bản khác31-12-2020
Thông tư02/2021/TT-TTCPv/v chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáoChính PhủThanh tra22-03-2021
Thu tuc hanh chinh 2371 /BVHTTDL-TV V/v hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư việnBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác06-07-2021
Thu tuc hanh chinh2700/BVHTTDL-VHCSV/v tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác30-07-2021