Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Kế hoạchkế hoạchKẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mớiBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác16-08-2021
Kế hoạch3228/KH-BVHTTDLKẾ HOẠCH Triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-09-2021
Thu tuc hanh chinh3814/KH-BCĐDSKẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác14-10-2021
Kế hoạch4116/KH-BCÐDSKẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác05-11-2021
Kế hoạch30-KH/TUKế hoạch thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chungUBND TỉnhVăn bản khác01-01-1970
Nghị định505/VBHN-BVHTTDLKý xác thực văn bản hợp nhất NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáoBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa21-02-2023
Luật09/2017/QH14Luật du lịch Quốc hộiDu lịch19-06-2017
Luật 31/2024/QH15LUẬT ĐẤT ĐAIQuốc hộiVăn bản khác18-01-2024
Luật64/2020/QH14Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tưQuốc hộiVăn bản khác01-01-1970
Luật05/2022/QH15Luật Điện ảnh của Quốc hội, số 05/2022/QH15Quốc hộiVăn hóa15-06-2022
Luật 58/2020/QH14Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa ánQuốc hộiVăn bản khác16-06-2020
Luật63/2020/QH14Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtQuốc hộiVăn bản khác18-06-2020
Luật65/2020/QH14Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc HộiQuốc hộiTổ chức cán bộ19-06-2020
Luật57/2020/QH14Luật thanh niênQuốc hộiVăn bản khác16-06-2020
Nghị định168/NQ-CPmột số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.Chính PhủVăn bản khác31-12-2021
Nghị định59/2024/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủChính PhủVăn bản khác25-05-2024
Nghị định22/2022/NĐ-CPNghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanhChính PhủVăn hóa25-03-2022
Nghị định4954/VBHN-BVHTTDLNghị định ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng cộngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa31-10-2018
Nghị định108/2021/NĐ-CPNghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng Chính PhủTổ chức hành chính07-12-2021
Nghị định76/2023/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều của luật, phòng chống gia đìnhChính PhủVăn hóa01-11-2023