Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Quyết định2576/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt NamBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác06-10-2021
Quyết định2972/QÐ-BVHTTDLTuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hìnhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác17-11-2021
Quyết định3114/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-12-2021
Quyết định3196/QÐ-BVHTTDLBan hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuậtBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác13-12-2021
Quyết định3246/QÐ-BVHTTDLPhê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác14-12-2021
Quyết định3556/QĐ-BVHTTDLQuyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchDu lịch31-12-2021
Quyết định5/2022/QĐ-UBNDQuyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam ĐịnhUBND TỉnhVăn bản khác13-04-2022
Quyết định853/QĐ-BTNMTQuyết định Về việc công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liềnBộ Tài nguyên và Môi trườngVăn bản khác25-04-2022
Quyết định2199/QĐ-BVHTTDLv/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa12-09-2022
Quyết định2289/QĐ-BVHTTDLQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa20-09-2022
Quyết định361/QĐ-SVHTTDlQuyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa15-02-2023
Quyết định05/2023/QĐ-TTgquy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Chính PhủKế hoạch tài chính24-02-2023
Quyết định25/2023/QĐ-UBNDQuyết định Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định UBND TỉnhVăn bản khác08-08-2023
Quyết định3014/QÐ-BVHTTDLQuyết định Ban hành Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử và Mẫu kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác13-10-2023
Quyết định2842/QÐ-BVHTTDLCông bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của các Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp BộBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-10-2023
Quyết định933/QĐ-TTgQuyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023Chính PhủVăn bản khác06-08-2023
Quyết định2268/QĐ-UBNDQĐ bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Chủ tịch UBND tỉnh ban hànhUBND TỉnhVăn bản khác10-11-2023
Quyết định2267/QĐ-UBNDQĐ bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hànhUBND TỉnhVăn bản khác10-11-2023
Quyết định2605/QĐ-BVHTTDLQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa23-11-2023
Quyết định3638/QĐ-BVHTTDLQuyết định Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa27-11-2023