Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Nghị định134/2021/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.Chính PhủThanh tra30-12-2021
Nghị định122/2021/NĐ-CPvề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Chính PhủTổ chức hành chính28-12-2021
Chỉ thị02/CT-UBNDChỉ thị về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022UBND TỉnhVăn bản khác06-01-2022
Nghị định117/2021/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Chính PhủVăn bản khác22-12-2021
Nghị định04/2022/NĐ-CPNghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ Chính PhủVăn bản khác06-01-2022
Nghị định380/VBHN-BVHTTDLVăn bản hợp nhất Nghị định số 129/NĐ-CP và Nghị định số 131/2013Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa09-02-2022
Nghị định381/VBHN-BVHTTDLVăn bản hợp nhất Nghị định số 129/2021/NĐ-CP và Nghị định số 38/2021/NĐ-CPBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa09-02-2022
Quyết định5/2022/QĐ-UBNDQuyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam ĐịnhUBND TỉnhVăn bản khác13-04-2022
Quyết định853/QĐ-BTNMTQuyết định Về việc công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liềnBộ Tài nguyên và Môi trườngVăn bản khác25-04-2022
Thông tư124/2021/TT-BCA Thông tư số 124/2021/TTBCA quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (gọi tắt là Thông tư số 124/2021/TT- BCA) có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2022 thay thế Thông tư số 23/2012/TT- BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an.Bộ công anVăn bản khác28-12-2021
Nghị định38/2021/NĐ-CPNghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và quảng cáo Chính PhủVăn hóa29-03-2021
Nghị định129/2021/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo Chính PhủVăn hóa30-12-2021
Thông tư01 /2022/TT-BVHTTDLThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quanBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa31-05-2022
Thông tư33/2022/TT-BTCThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nướcBộ Tài chínhKế hoạch tài chính09-06-2022
Nghị định42/2022/NQ-CPNghị định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạngChính PhủVăn bản khác24-06-2022
Thông tư3/2022/TT-BVHTTDLQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sởBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-07-2022
Nghị định45/2022/NĐ-CPvề việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngChính PhủVăn bản khác07-07-2022
Thông tư2932/BVHTTDL-PCVăn bản hợp nhất (THÔNG TƯ Quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan)Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa08-08-2022
Nghị định22/2022/NĐ-CPNghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanhChính PhủVăn hóa25-03-2022
Quyết định2199/QĐ-BVHTTDLv/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa12-09-2022