Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Thông tư02/2022/TT-BVHTTDLQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư việnBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchTổ chức cán bộ01-07-2022
Thông tư3/2022/TT-BVHTTDLQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sởBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-07-2022
Thông tư03/2022/TT-BVHTTDLQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sởBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchTổ chức cán bộ07-07-2022
Thông tư17/2021/TT-BXDQuy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựngBộ Xây dựngVăn bản khác22-12-2021
Nghị định 72/2018/NĐ-CPQuy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangChính PhủVăn bản khác15-05-2018
Thông tư3/2023/TT-BVHTTDLQuy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuậtBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchTổ chức cán bộ24-03-2023
Thông tư21/2023/TT-BTTTTQUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP BỘ, CẤP TỈNHBộ Thông tin và Truyền thôngVăn bản khác31-12-2023
Nghị định 87/2020/NĐ-CPQuy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyếnChính PhủVăn bản khác28-07-2020
Nghị định92/2020/NĐ-CPQuy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnhChính PhủVăn bản khác01-01-1970
Quyết định 34/2021/QĐ-TTgQuy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnhChính PhủVăn bản khác08-11-2021
Nghị định 120/2020/NĐ-CPQuy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lậpChính PhủTổ chức cán bộ07-10-2020
Nghị định65/2020/NĐ-CPQuy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnhChính PhủDu lịch06-10-2020
Nghị định43/2011/NĐ-CPQuy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nướcChính PhủVăn bản khác13-06-2011
Nghị định73/2020/NĐ-CPQuy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninhChính PhủVăn bản khác01-01-1970
Nghị định77/2020/NĐ-CPQuy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự độngChính PhủDu lịch01-07-2020
Quyết định2223/QÐ-BVHTTDLQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định h ướng đến n ăm 2030” c ủa Bộ Văn h óa, Thể thao v à Du lịch giai đoạn 2021-2025Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Quyết định25/2023/QĐ-UBNDQuyết định Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định UBND TỉnhVăn bản khác08-08-2023
Quyết định3014/QÐ-BVHTTDLQuyết định Ban hành Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử và Mẫu kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác13-10-2023
Quyết định933/QĐ-TTgQuyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023Chính PhủVăn bản khác06-08-2023
Quyết định3556/QĐ-BVHTTDLQuyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchDu lịch31-12-2021