Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Quyết định1751/QĐ-UBNDQuyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL Nam ĐịnhUBND TỉnhVăn bản khác17-08-2018
Quyết định1591/QĐ-UBNDQuyết định về việc ban hành thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định UBND TỉnhVăn bản khác31-07-2018
Quyết định1635/QĐ-UBNDQuyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018UBND TỉnhVăn hóa06-08-2018
Quyết định2068/QĐ-UBNDQuyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam ĐịnhUBND TỉnhTổ chức hành chính24-09-2018
Chỉ thị45/CT-UBNDChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2022UBND TỉnhVăn bản khác14-12-2021
Kế hoạch30-KH/TUKế hoạch thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chungUBND TỉnhVăn bản khác01-01-1970
Chỉ thị02/CT-UBNDChỉ thị về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022UBND TỉnhVăn bản khác06-01-2022
Quyết định5/2022/QĐ-UBNDQuyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam ĐịnhUBND TỉnhVăn bản khác13-04-2022
Quyết định25/2023/QĐ-UBNDQuyết định Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định UBND TỉnhVăn bản khác08-08-2023
Quyết định2268/QĐ-UBNDQĐ bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Chủ tịch UBND tỉnh ban hànhUBND TỉnhVăn bản khác10-11-2023
Quyết định2267/QĐ-UBNDQĐ bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hànhUBND TỉnhVăn bản khác10-11-2023
Luật1432/VBHN-BVHTTDLNghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quanBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchThanh tra10-04-2017
Quyết định2075/QĐ-BVHTTDLQuyết định V/v xếp hạng di tích quốc giaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa24-05-2017
Quyết định2594/QĐ-BVHTTDLvề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchThể thao09-07-2018
Thông tư2594/QĐ-BVHTTDLThông tư hướng dẫn nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa06-07-2018
Thông tư30/2018/TT-BVHTTDLThông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác03-10-2018
Thông tư30/2018/TT-BVHTTDLThông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác03-10-2018
Thông tư33/2018/TT-BVHTTDLThông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệuBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa15-11-2018
Quyết định4143/QĐ-BVHTTDLQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-11-2018
Thu tuc hanh chinh4246/QĐ-BVHTTDLQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam ĐịnhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa15-11-2018