Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Luật 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệpQuốc hộiVăn bản khác17-06-2020
Luật Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tưQuốc hộiVăn bản khác17-06-2020
Nghị định120/2021/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấnChính PhủVăn bản khác24-12-2021
Nghị định 144/2020/NĐ-CP Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễnChính PhủVăn hóa01-01-1970
Nghị định163/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật với các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mụcChính PhủVăn bản khác29-12-2021
Nghị định06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chứcChính PhủTổ chức cán bộ01-01-1970
Thông tư124/2021/TT-BCA Thông tư số 124/2021/TTBCA quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (gọi tắt là Thông tư số 124/2021/TT- BCA) có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2022 thay thế Thông tư số 23/2012/TT- BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an.Bộ công anVăn bản khác28-12-2021
Quyết định2292/QÐ-BVHTTDLBan hành Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác13-08-2021
Thông tư09/2023/TT-BVHTTDLBan hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt NamBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa09-08-2023
Thông tư4//[2019, TT-BVHTTDL]Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểmBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchThanh tra17-07-2019
Quyết định3114/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-12-2021
Quyết định2299/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mớiBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác16-08-2021
Kế hoạch2175/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác23-07-2021
Quyết định2223/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Quyết định2576/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt NamBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác06-10-2021
Thông tư15/2023/TT-BXDBan hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. Bộ Xây dựngVăn bản khác29-12-2023
Thông tư16/2021/TT-BXDBan hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựngBộ Xây dựngVăn bản khác20-12-2021
Thông tư06/2019/TT-BVHTTDLBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãmBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa01-08-2019
Thông tư07/2023/TT-BVHTTTDLBan hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứuBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa01-01-1970
Quyết định2201/QÐ-BVHTTDLBan hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác27-07-2021