Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Chỉ thị45/CT-UBNDChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2022UBND TỉnhVăn bản khác14-12-2021
Chỉ thị02/CT-UBNDChỉ thị về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022UBND TỉnhVăn bản khác06-01-2022
Kế hoạch2415/KH-BVHTTDLKẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác13-07-2021
Kế hoạch3114/QÐ-BVHTTDLKẾ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-12-2021
Kế hoạchkế hoạchKẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mớiBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác16-08-2021
Kế hoạch3228/KH-BVHTTDLKẾ HOẠCH Triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-09-2021
Kế hoạch4116/KH-BCÐDSKẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác05-11-2021
Kế hoạch2175/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác23-07-2021
Kế hoạch30-KH/TUKế hoạch thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chungUBND TỉnhVăn bản khác01-01-1970
Luật1432/VBHN-BVHTTDLNghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quanBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchThanh tra10-04-2017
Luật09/2017/QH14Luật du lịch Quốc hộiDu lịch19-06-2017
Luật59/2019/NĐ-CPQuy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũngChính PhủThanh tra01-07-2019
Luật65/2020/QH14Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc HộiQuốc hộiTổ chức cán bộ19-06-2020
Luật64/2020/QH14Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tưQuốc hộiVăn bản khác01-01-1970
Luật63/2020/QH14Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtQuốc hộiVăn bản khác18-06-2020
Luật57/2020/QH14Luật thanh niênQuốc hộiVăn bản khác16-06-2020
Luật 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệpQuốc hộiVăn bản khác17-06-2020
Luật Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tưQuốc hộiVăn bản khác17-06-2020
Luật 58/2020/QH14Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa ánQuốc hộiVăn bản khác16-06-2020
Luật07/2022/QH15 Bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ Quốc hộiVăn hóa16-06-2022