Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Thông tư30/2018/TT-BVHTTDLThông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác03-10-2018
Thông tư33/2018/TT-BVHTTDLThông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệuBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa15-11-2018
Thông tư35/2018/TT-BVHTTDLSửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư 11/TT-BVHTTDL và Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDLBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác11-09-2018
Thông tư4//[2019, TT-BVHTTDL]Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểmBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchThanh tra17-07-2019
Thông tư06/2019/TT-BVHTTDLBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãmBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa01-08-2019
Thông tư8/2019/TT-BVHTTDL]Thông tư giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa09-03-2019
Thông tư6/2020/TT-BVHTTDLThông tư bãi bỏ một số VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng BVHTTDLBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác08-09-2020
Thông tư02/2021/TT-TTCPv/v chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáoChính PhủThanh tra22-03-2021
Thông tư17/2021/TT-BXDQuy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựngBộ Xây dựngVăn bản khác22-12-2021
Thông tư16/2021/TT-BXDBan hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựngBộ Xây dựngVăn bản khác20-12-2021
Thông tư10/2021/BKHĐTHướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.Bộ Kế hoạch và Đầu tưVăn bản khác22-12-2021
Thông tư124/2021/TT-BCA Thông tư số 124/2021/TTBCA quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (gọi tắt là Thông tư số 124/2021/TT- BCA) có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2022 thay thế Thông tư số 23/2012/TT- BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an.Bộ công anVăn bản khác28-12-2021
Thông tư01 /2022/TT-BVHTTDLThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quanBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa31-05-2022
Thông tư33/2022/TT-BTCThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nướcBộ Tài chínhKế hoạch tài chính09-06-2022
Thông tư3/2022/TT-BVHTTDLQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sởBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-07-2022
Thông tư2932/BVHTTDL-PCVăn bản hợp nhất (THÔNG TƯ Quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan)Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa08-08-2022
Thông tư16/2021/TT-BVHTTDLThông tư 16/2021/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành di sản văn hóaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa22-12-2021
Thông tư02/2022/TT-BVHTTDLThông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư việnBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa01-07-2022
Thông tư06/2022/TT-BVHTTDLThông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa23-09-2022
Thông tư09/2022/TT-BVHTTDLQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuậtBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa28-10-2022