Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDLHướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa09-08-2023
Nghị định 120/2020/NĐ-CPQuy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lậpChính PhủTổ chức cán bộ07-10-2020
Nghị định 144/2020/NĐ-CP Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễnChính PhủVăn hóa01-01-1970
Nghị định 154/2020/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtChính PhủVăn bản khác31-12-2020
Quyết định 34/2021/QĐ-TTgQuy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnhChính PhủVăn bản khác08-11-2021
Luật 58/2020/QH14Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa ánQuốc hộiVăn bản khác16-06-2020
Luật 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệpQuốc hộiVăn bản khác17-06-2020
Nghị định 72/2018/NĐ-CPQuy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangChính PhủVăn bản khác15-05-2018
Nghị định 87/2020/NĐ-CPQuy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyếnChính PhủVăn bản khác28-07-2020
Luật Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tưQuốc hộiVăn bản khác17-06-2020
Thông tư 03/2023/TT-BTPThông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTPngày04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CPngày 28 tháng 7năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyếnBộ tư phápVăn bản khác02-08-2023
Nghị định 124/2020/NĐ-CPNGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠIChính PhủThanh tra19-10-2020
Thu tuc hanh chinh 2371 /BVHTTDL-TV V/v hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư việnBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác06-07-2021
Luật 31/2024/QH15LUẬT ĐẤT ĐAIQuốc hộiVăn bản khác18-01-2024
Thông tư01 /2022/TT-BVHTTDLThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quanBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa31-05-2022
Thông tư01/2022/TT-BVHTTDLSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quanBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa31-05-2022
Nghị định01/2023/NĐ-CPNghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Chính PhủTổ chức cán bộ16-01-2023
Thông tư02/2021/TT-TTCPv/v chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáoChính PhủThanh tra22-03-2021
Thông tư02/2022/TT-BVHTTDLThông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư việnBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa01-07-2022
Thông tư02/2022/TT-BVHTTDLQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư việnBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchTổ chức cán bộ01-07-2022