Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Luật65/2020/QH14Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc HộiQuốc hộiTổ chức cán bộ19-06-2020
Nghị định73/2020/NĐ-CPQuy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninhChính PhủVăn bản khác01-01-1970
Nghị định75/2020/NĐ-CPQuy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt NamChính PhủDu lịch01-07-2020
Nghị định76/2020/NĐ-CPQuy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hànhChính PhủVăn bản khác01-07-2020
Nghị định76/2023/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều của luật, phòng chống gia đìnhChính PhủVăn hóa01-11-2023
Nghị định77/2020/NĐ-CPQuy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự độngChính PhủDu lịch01-07-2020
Nghị định79/2020/NĐ-CPQuy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viênChính PhủVăn bản khác08-07-2020
Thông tư8/2019/TT-BVHTTDL]Thông tư giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa09-03-2019
Nghị định82/2023/NĐ-CPNghị định số 82/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí Chính PhủKế hoạch tài chính18-05-2023
Nghị định85/2023/NĐ-CPNghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Chính PhủTổ chức cán bộ07-12-2023
Quyết định853/QĐ-BTNMTQuyết định Về việc công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liềnBộ Tài nguyên và Môi trườngVăn bản khác25-04-2022
Nghị định87/2023/NĐ-CPNghị định số 87/2023/NĐ-CP về việc quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt NamChính PhủThanh tra08-12-2023
Thông tư9/2023/TT-BVHTTDLThông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ VHTTDL xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK Việt NamBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa09-08-2023
Nghị định90/2020/NĐ-CPVề đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chứcChính PhủTổ chức cán bộ13-08-2020
Nghị định92/2020/NĐ-CPQuy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnhChính PhủVăn bản khác01-01-1970
Nghị định93/2023/NĐ-CPvề xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Chính PhủVăn hóa25-12-2023
Quyết định933/QĐ-TTgQuyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023Chính PhủVăn bản khác06-08-2023
Quyết định960/QĐ-TTgDanh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụChính PhủVăn bản khác07-07-2020
Nghị định99/NQ-CPVề đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.Chính PhủVăn bản khác24-06-2020
Kế hoạchkế hoạchKẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mớiBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác16-08-2021