Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Thông tư17/2023/TT-BVHTTDLThông tư quy định điều kiện cấp GIấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa29-12-2023
Quyết định1751/QĐ-UBNDQuyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL Nam ĐịnhUBND TỉnhVăn bản khác17-08-2018
Thông tư18/2022/TT-BKHCNThông Tư quy định nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tửBộ Khoa học và Công nghệVăn bản khác30-12-2022
Thông tư18/2022/TT-BVHTTDLThông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa28-12-2022
Thông tư19/2022/TT-BVHTTDLThông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nướcBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa30-12-2022
Nghị định19/2024/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nướcChính PhủVăn bản khác23-02-2024
Quyết định2068/QĐ-UBNDQuyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam ĐịnhUBND TỉnhTổ chức hành chính24-09-2018
Quyết định2075/QĐ-BVHTTDLQuyết định V/v xếp hạng di tích quốc giaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa24-05-2017
Thông tư21/2023/TT-BTTTTQUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP BỘ, CẤP TỈNHBộ Thông tin và Truyền thôngVăn bản khác31-12-2023
Nghị định2166/VBNH-BVHTTDLV/v Văn bản Hợp nhất Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa24-05-2024
Nghị định2167/VBHN-BVHTTDLV/v Văn bản Hợp nhất Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa24-05-2024
Nghị định2168/VBHN-BVHTTDLV/v Văn bản hợp nhất Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ và Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchThể thao23-05-2024
Kế hoạch2175/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác23-07-2021
Quyết định2199/QĐ-BVHTTDLv/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa12-09-2022
Nghị định22/2022/NĐ-CPNghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanhChính PhủVăn hóa25-03-2022
Thông tư22/2023/TT-BTTTTQuy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nướcBộ Thông tin và Truyền thôngVăn bản khác31-12-2023
Quyết định2201/QÐ-BVHTTDLBan hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác27-07-2021
Quyết định2201/QÐ-BVHTTDLBan hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác27-07-2021
Nghị định2216/VBHN-BVHTTDLV/v Hợp nhất Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 của Chính phủ với Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa27-05-2024
Quyết định2222/QÐ-BVHTTDLCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021