Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Quyết định29/2023/QĐ-TTGQuyết định quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyênChính PhủVăn bản khác19-12-2023
Thông tư2932/BVHTTDL-PCVăn bản hợp nhất (THÔNG TƯ Quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan)Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa08-08-2022
Quyết định2972/QÐ-BVHTTDLTuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hìnhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác17-11-2021
Thông tư3/2022/TT-BVHTTDLQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sởBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-07-2022
Thông tư3/2023/TT-BVHTTDLQuy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuậtBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchTổ chức cán bộ24-03-2023
Kế hoạch30-KH/TUKế hoạch thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chungUBND TỉnhVăn bản khác01-01-1970
Thông tư30/2018/TT-BVHTTDLThông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác03-10-2018
Thông tư30/2018/TT-BVHTTDLThông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác03-10-2018
Quyết định3014/QÐ-BVHTTDLQuyết định Ban hành Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử và Mẫu kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác13-10-2023
Nghị định31/2019/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáoChính PhủThanh tra10-04-2019
Kế hoạch3114/QÐ-BVHTTDLKẾ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-12-2021
Quyết định3114/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-12-2021
Quyết định3196/QÐ-BVHTTDLBan hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuậtBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác13-12-2021
Kế hoạch3228/KH-BVHTTDLKẾ HOẠCH Triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-09-2021
Quyết định3246/QÐ-BVHTTDLPhê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác14-12-2021
Thông tư33/2018/TT-BVHTTDLThông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệuBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa15-11-2018
Thông tư33/2022/TT-BTCThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nướcBộ Tài chínhKế hoạch tài chính09-06-2022
Thông tư35/2018/TT-BVHTTDLSửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư 11/TT-BVHTTDL và Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDLBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác11-09-2018
Quyết định3556/QĐ-BVHTTDLQuyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchDu lịch31-12-2021
Quyết định361/QĐ-SVHTTDlQuyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa15-02-2023