Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Quyết định3638/QĐ-BVHTTDLQuyết định Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa27-11-2023
Nghị định38/2019/NĐ-CPNghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trangChính PhủTổ chức cán bộ09-05-2019
Nghị định38/2021/NĐ-CPNghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và quảng cáo Chính PhủVăn hóa29-03-2021
Nghị định380/VBHN-BVHTTDLVăn bản hợp nhất Nghị định số 129/NĐ-CP và Nghị định số 131/2013Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa09-02-2022
Thu tuc hanh chinh3809/BVHTTDL-DSVHV/v đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng chương trình phối hợp với Ngành giáo dục và đào tạo trong hoạt động bảo tàngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác14-10-2021
Nghị định381/VBHN-BVHTTDLVăn bản hợp nhất Nghị định số 129/2021/NĐ-CP và Nghị định số 38/2021/NĐ-CPBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa09-02-2022
Thu tuc hanh chinh3814/KH-BCĐDSKẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác14-10-2021
Nghị định39/2023/NĐ-CP Nghị định số 39/2023/NĐ-CPquy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 73/2023/QH15 ngày 15 tháng 11năm 2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển xe ô tô.Chính PhủVăn bản khác26-06-2023
Thông tư4//[2019, TT-BVHTTDL]Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểmBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchThanh tra17-07-2019
Kế hoạch4116/KH-BCÐDSKẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác05-11-2021
Quyết định4143/QĐ-BVHTTDLQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-11-2018
Nghị định42/2022/NQ-CPNghị định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạngChính PhủVăn bản khác24-06-2022
Thu tuc hanh chinh4246/QĐ-BVHTTDLQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam ĐịnhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa15-11-2018
Nghị định43/2011/NĐ-CPQuy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nướcChính PhủVăn bản khác13-06-2011
Nghị định45/2022/NĐ-CPvề việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngChính PhủVăn bản khác07-07-2022
Chỉ thị45/CT-UBNDChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2022UBND TỉnhVăn bản khác14-12-2021
Nghị định46/2023/NĐ-CPNghị định số 46/2023/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểmChính PhủVăn bản khác01-07-2023
Nghị định4752/VBHN-BVHTTDLVăn bản hợp nhất Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 với Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 9/10/2018Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác21-12-2021
Nghị định4908/VBHN-BVHTTDLNghị định về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng nhà nước" về văn học nghệ thuậtBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa29-10-2018
Nghị định4954/VBHN-BVHTTDLNghị định ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng cộngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa31-10-2018