Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023
Ngày Du lịch Thế giới năm 2023: Du lịch và đầu tư xanh
Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam thời kỳ 4.0”
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hải Hậu lần thứ IX và Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9/2022