Lịch Công tác Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Nam Định Năm 2023

Từ ngày 20/03/2023 đến 26/03/2023

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
20/03/2023
Thứ Ba
21/03/2023

+7h30 tại Sân Nhà văn hóa huyện Trực Ninh: dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023

(đ/c Tân Anh - PGĐ Sở)

Thứ Tư
22/03/2023

+7h30 tại Công an tỉnh Nam Định: dự Lễ Khai mạc Hội thao Công an tỉnh năm 2023

(đ/c Tân Anh - PGĐ Sở)

+ 08h00 tại Phòng họp số 1 tầng 3 - nhà B, Trụ sở UBND tỉnh: Dự Hội nghị trực tuyến “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023”

(đ/c Giám đốc Sở)

Thứ Năm
23/03/2023

8h00 tại Phòng họp số 3 tầng 5 - Nhà A Trụ sở UBND tỉnh: Họp Hội đồng xét chọn, tuyển chọn đề tài Biên soạn Địa chí Nam Định

(đ/c Giám đốc Sở)

+08h00 tại Công viên - Khu đô thị Thị trấn Lâm - huyện Ý Yên: dự Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân” huyện Ý Yên năm 2023 và giải Việt dã huyện Ý Yên năm 2023

(đ/c Tân Anh - PGĐ Sở)

Thứ Sáu
24/03/2023

+Từ ngày 24/3-29/3: Tham gia đoàn công tác của TT HĐND tỉnh tại một số tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ

(đ/c Giám đốc Sở)

+14h30 tại Hội trường tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy: dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

(đ/c …)

Thứ Bảy
25/03/2023
Chủ Nhật
26/03/2023

+8h00 tại Tiền sảnh Trung tâm VHĐATL tỉnh: dự Khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023

(các đ/c lãnh đạo Sở, Phòng QLNN, đơn vị sự nghiệp trực thuộc)