Lịch Công tác Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Nam Định Năm 2023

Từ ngày 27/11/2023 đến 03/12/2023

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
27/11/2023

+ Tại tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ: tham gia Đoàn công tác học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp

(đ/c Trung - PGĐ Sở)

Thứ Ba
28/11/2023

+7h00 tại NVH Lực lượng vũ trang tỉnh: Khai mạc diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên, hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có 1 phần thực binh của BCHQS tỉnh NĐ năm 2023

(đ/c …..)

+7h30 tại Hội trường tầng 3 - Trụ sở Tỉnh ủy: Họp BCH Đảng bộ tỉnh

(đ/c Giám đốc Sở)

+8h00 tại Hội trường tầng 3-Trụ sở Tỉnh ủy: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh

(đ/c Giám đốc Sở)

+8h00 tại Hội trường tầng 3 - Nhà A, Trụ sở UBND tỉnh: Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

(đ/c…)

+14h00 tại phòng họp số 2, tầng 4 trụ sở HĐND-UBND tỉnh: dự cuộc họp Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh

(đ/c Giám đốc Sở)

Thứ Tư
29/11/2023

+7h30 tại Hội trường tầng 3 - Nhà A, Trụ sở UBND tỉnh: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Tập huấn công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng năm 2023

(đ/c…)

+8h00 tại Nhà văn hóa 3-2: Dự Hội nghị - Hội thảo kỷ niệm 20 năm Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tại tỉnh Nam Định, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện công ước đối với thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

(đ/c Giám đốc Sở, các đ/c PGĐ Sở, Lãnh đạo phòng QLNN, Đơn vị sự nghiệp)

+8h00 tại Phòng họp số 2, tầng 4, trụ sở HĐND-UBND tỉnh: dự hội nghị thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý khai thác và sử dụng các TCVH TT trên địa bàn tỉnh Nam Định

(đ/c Trung - PGĐ Sở)

+ Ngày 29-30/11/2023 tại Khu di tích Phủ Dầy (xã Kim Thái huyện Vụ Bản) và di tích Phủ Quảng Cung (xã Yên Đồng huyện Ý Yên): dự tổ chức thực hành truyền dạy di sản “Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt”

(đ/c…)

+15h00-17h30 tại Trường THPT Mỹ Lộc: dự buổi tự học IELTS bằng công nghệ BBST

(đ/c ....)

Thứ Năm
30/11/2023

+7h30-9h00 tại xã Xuân Vinh huyện Xuân Trường: Tham quan diễn tập thực binh diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên, hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có 1 phần thực binh của BCHQS tỉnh NĐ năm 2023

(đ/c …..)

+9h30-11h00 tại Hội trường NVH huyện Xuân Trường: Bế mạc diễn tập thực binh diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên, hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có 1 phần thực binh của BCHQS tỉnh NĐ năm 2023

(đ/c …….)

+ 15h00 tại Hội trường Tầng 3 – Nhà A Trụ sở UBND tỉnh: Dự Hội nghị tiếp nhận và khai trương Cổng thông tin khám phá du lịch Nam Định

(đ/c Giám đốc Sở, các đ/c PGĐ Sở)

Thứ Sáu
01/12/2023

+Từ 01/12-02/12/2023 tại thành phố Thái Bình: dự chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (đ/c Trung-PGĐ Sở)

Thứ Bảy
02/12/2023
Chủ Nhật
03/12/2023